Toplumdaki Zararlı Alışkanlıklar: Uyuşturucu

Toplumdaki Zararlı Alışkanlıklar: Uyuşturucu

Mehmet Çalışkan

mcaliskan77@hotmail.com
17 Mart 2011, 09:55
 UYUŞTURUCU: Uyuşturucu ile mücadele, aslında hepimizin görevi olmalı. Uyuşturucu kullanımı, direkt ya da dolaylı olarak hepimizi yakından ilgilendiriyor. Ya, yakınımızı almış, içimizi yakıyor, ya da, belasını bizlere musallat ederek, hepimize zarar veriyor. Üzülerek ifade etmek isterim ki; uyuşturucu satış yaşı 11 e inmiş. Çok tehlikeli olan bu duruma aileler olarak acilen el koymalıyız.  İlköğretim öğrencilerini de kullanılarak, rahat satış ortamı bulunmaktadır. Okul çevrelerinde cirit atan satıcıların emniyet güçlerince bir an önce yakalanması, bu satışlara müsaade edilmemesi hususunda daha da dikkatli olmaya davet ediyorum.

Uyuşturucu ile mücadelede çeşitli çalışmaları bulunan, Yeşilay eğitim uzmanı, Prof. Dr. Cahit BABUNA, TBMM nde, uyuşturucu komisyonuna bir brifing vererek,  365 gün bu mücadelenin sürmesini talep etmiştir. Uyuşturucu illetinin gençlerimizi öldürdüğüne dikkati çeken Prof.Dr. Babuna, açıklamasında şunları belirtmiştir: "Kötü alışkanlıkların başında gelen uyuşturucu madde kullanımının insan sağlığına, akıl ve ruhî sistemlerimize, topluma yaptığı tahribat tek kelime ile korkunçtur. Hâli hazırda bütün dünya ülkelerinde uyuşturucu madde kullanma alışkanlığı bir çığ gibi artmakta ve ülke sorumluları bu felaketin nasıl önleneceğini düşünmektedirler. Uyuşturucu madde; silah kaçakçılığında, casuslukta, anarşik hadiselerde ve bir ülkenin diğer ülke gençlerini dejenere eden soğuk harpte, gayri meşrû kazançlarda en müessir ve en çok kullanılan tahripkâr bir vasıtadır. Bilhassa gençleri bu felaketten korumak ve kurtarmak insanî ve millî bir vazifedir. Bu bataklığa saplanan gençler, tehlikeyi bilmediklerinden basit bir hevesle ve kötü arkadaşların telkini ile beden ve dimağlarını, istikballerini uçuruma atmış olmaktadırlar."

Dünyada ve ülkemizde birçok aileyi perişan eden uyuşturucu illetinden kurtulma ve kurtarma yollarını aramalıyız. Geleceğimizi yok etmeyi amaçlayan bu belayı, maddi ve manevi yardım ve desteklerle defetmeliyiz.

Anayasanın 58. maddesi ” Devletin, gençleri alkol düşkünlüğünden ve uyuşturucu maddelerden korumak için gerekli tedbirleri alacağı” belirtilmektedir.

Bu nedenle, sadece devletin yapmasını beklemek yerine, bu bağımlılıkla mücadele için Yeşilay ile el ele vererek, geçlerimizi bu illetten kurtaralım.

Yetkililerden, bu anayasal hakkımızın korunmasını, devlet-millet işbirliği ile mücadele etme fırsatını, Yeşilay Cemiyetine vermesini temenni ediyorum. Zaralı alışkanlıklarla mücadele amacı güden bu cemiyete, tıpkı, Kızılay ve Türk Hava Kurumu gibi, çeşitli gelirlerden pay ayırarak, maddi destek sağlamasını bekliyoruz.

Tertemiz bir toplum, sağlıklı sosyal dayanışma, mutlu bir hayat temennisi ile…   

Yorum Gönder

@name x