Memurluktan istifa edene ikramiye yolu kapandı

Memurluktan istifa edene ikramiye yolu kapandı

Ahmet Arıcan

ahmetarican34@gmail.com
15 Kasım 2012, 09:30
Emekli ikramiyesi ile ilgili yasa olan “6270 sayılı Türkiye cumhuriyeti emekli sandığı kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun” 26 Ocak 2012 Perşembe günlü 28185 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

6270 sayılı yasanın 1'inci maddesiyle 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89'uncu maddesi değiştirildi.
6270 sayılı yasa, memuriyet hizmet süreleri yanında SSK, Bağ-Kur gibi diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamında hizmetleri olup ta Bağ-Kur’dan, SSK’dan veya Emekli Sandığı’ndan emekli olanlara ikramiye verilme şartlarını 1475 sayılı İş Kanunu’ndaki kıdem tazminatı verilme esaslarına bağladı. Buna göre; 15 yıldan fazla memuriyet süreleri olanlar, 15 yıldan daha az memuriyet süresi olmakla birlikte memuriyet hizmeti evlenme sebebiyle ve nikâh tarihinden itibaren 1 yıl içinde sona erenler, memuriyet hizmeti askere gitme sebebiyle bitmiş, ama askerden sonra tekrar memuriyete dönmeyenler, emekli ikramiyesi alabilecekler.

6270 sayılı yasadan önce emekli ikramiyesi almak için SGK aleyhine dâvâ açanların 15 yıldan fazla hizmet süreleri varsa, açtıkları dâvâlardan feragat ettiklerinde SGK’dan emekli ikramiyesi alabilecekler. 6270 sayılı yasadan önce dâvâ açanlardan 15 yıl hizmet süresi olmayanlar ise, açtıkları dâvâlara devam etmeleri ve bu şekilde emekli ikramiyesi alabilmeleri mümkün olacaktır.

Ayrıca, 1475 sayılı iş kanununa göre işveren işçiyi nasıl haklı sebeplerle işten çıkardığında, işçiye kıdem tazminatı vermiyorsa, emekli ikramiyesi de ona benzetildi. Buna göre, görevde atılan devlet memurlarına 6270 sayılı yasaya göre emekli ikramiyesi verilmeyecek.
Ancak, bu konuda şunu belirtmek gerekir. Sosyal güvenlik hukukunda önemli olan olayın meydana geldiği tarihte geçerli olan kanun hükümleridir. Bu nedenle, görevden ayrılan memurların görev yaptıkları tarihte 6270 sayılı yasa hükümleri bulunmadığından, dâvâ açarak emekli ikramiyelerini alma imkânları bulunmaktadır.

CHP, milletvekili emekli aylıklarının da düzenlendiği Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun’un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi 8 Kasım’da yaptığı toplantıda, söz konusu düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olmadığından iptal isteminin reddine karar verdi. Yüksek Mahkeme’nin kararına göre, istifa ederek görevinden ayrılan veya memuriyetine son verilenlerden daha sonra SSK veya Bağ-Kur’a tabi çalışarak emekliye ayrılanların memuriyet hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmesi, ancak 1475 sayılı İş Kanununun 14’üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarının varlığı halinde söz konusu olacak. Anayasa Mahkemesi’nin kararına göre, hizmet süreleri ne olursa olsun 8 Eylül 1999 tarihinden önce memuriyet hizmetinden istifa edenler, emekli olduklarında emekli ikramiyesi alamayacak. Yine 8 Eylül 1999 tarihinden sonra istifa eden ve istifa ettiği tarihte 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı bulunmayan emeklilerin de ikramiye almaları mümkün olmayacak. Kanunda sayılan şartları sağlayan ve ödemeye hak kazananlar da hangi tarihte emekliye ayrıldılarsa o tarihlerdeki değerler üzerinden emekli ikramiyesi alacak.

Yorum Gönder

@name x